İşyeri Hemşireliği Kursu, İş Güvenliği Kursu / Adana İşyeri Hekimliği Kursu
İş Yeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu

İşyeri Hemşireliği Kursu, İşyeri Hekimliği Kursu, A,B,C Sınıfı İş Güvenliği Kursu ve diğer İSG Eğitimleri hakkında bilgi almak veya kayıt yaptırmak istiyorsanız hemen Adana Yeni Uzman Akademi’yi arayın.

İş Sağlığı ve Güvenliği Nedir?

İş sağlığı ve güvenliği; işin yapılması sırasında iş yerindeki fiziki çevre şartları sebebiyle işçilerin maruz kaldıkları sağlık sorunları ve mesleki risklerin ortadan kaldırılması veya azaltılmasıdır. Bir kuruluşun faaliyetlerden etkilenen tüm insanların (çalışanların, geçici işçilerin, alt yüklenici çalışanlarının, ziyaretçilerin, müşterilerin ve iş yerindeki herhangi bir kişinin) sağlığına ve güvenliğine etki eden faktörleri araştırmaktır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Neden Önemlidir?

Dünyada ve ülkemizdeki sanayileşmeye bağlı olarak iş yerlerinde görülen iş kazası ve meslek hastalığı oranlarında da artış olduğu herkesin malumudur. Buna bağlı olarak çalışanların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak, beden ve ruh sağlıklarını korumak için iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin alınması zorunluluk haline gelmiştir. Sanayileşme içerisinde disiplinler arası etkileşimi ve iş birliğini gerekli kılan, tıp, hukuk, fizik, psikoloji gibi pozitif ve sosyal bilimlerin katkılarıyla gelişen iş sağlığı ve güvenliği alanı ortaya çıkmıştır.

İş Sağlığı ve Güvenliğinin Başlıca Amaçları Nelerdir?

– İş yerlerindeki riskleri tamamen ortadan kaldırmak ya da risklerin zararlarını en aza indirmek,

– Çalışanların sağlığını fiziksel, ruhsal ve tıbbi açıdan korumak ve geliştirmek,

– Çalışanları çalışma koşullarının olumsuz etkilerinden korumak,

– Ortaya çıkan sağlık zararlarını, meslek hastalıklarını tespit etmek ve tedavilerini sağlamak,

– Uğradıkları iş kazası veya meslek hastalığı sonucu zarar gören çalışanların uygun işlerde çalışmalarına olanak sağlamak,

– Meydana gelen zararların derecelerini objektif, bilimsel ve etik yollarla tespit etmek ve değerlendirmek,

– Maddi ve manevi zararları ortadan kaldırmaktır.

İşyeri Hemşiresi Kimdir?

İşyeri hemşiresi: 25.2.1954 tarihli ve 6283 sayılı Hemşirelik Kanununa göre hemşirelik mesleğini icra etmeye yetkili, iş sağlığı ve güvenliği alanında görev yapmak üzere bakanlıkça yetkilendirilmiş kişidir. İşyeri hemşireliği belgesine sahip hemşire/sağlık memurunu, ifade eder.

İşyeri Hemşiresi Olabilme Şartları Nelerdir?

Uygun Bölümlerden Mezun Olma

İşyeri hemşiresi diğer bir adı ile diğer sağlık personeli ( DSP) olmak isteyenlerin öncelikle;

Hemşirelik

ATT

Sağlık Memurluğu

Çevre Sağlığı Teknisyenliği mezunu olması gerekir.

İşyeri Hemşireliği Eğitim Alma

İşyeri Hemşireliği Kursu eğitimleri Çalışma Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş eğitim kurumları tarafından düzenlenir. Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi de ilgili bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bir eğitim kurumudur.

Kurumumuz Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi ‘de işyeri hemşireliği eğitimleri 90 saat ve tamamen uzaktan eğitim olarak yapılır. Online Eğitimler, çevrimdışı ve çevrimiçi olmak üzere iki bölümde düzenlenir.

  • Çevrimdışı Dersler: Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin ana sayfası üzerinden eş zamanlı olmayan bir şekilde düzenlenen derslerdir. Bu derslere katılımcılarımız Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi’nin ana sayfası üzerinde bulunan “ uzaktan eğitim” butonundan bağlanırlar. Çevrimdışı dersler; offline, asenkron isimleri ile de anılır. Bu derslerin Adana işyeri hemşireliği eğitim kurumu Yeni Uzman Akademi’de 45 saat olarak yapılır. Eğitim süresi ve ders planı ise Çalışma Bakanlığı tarafından belirlenir.
  • Çevrimiçi Dersler: Adana işyeri hemşireliği eğitim merkezi Yeni Uzman Akademi eğiticileri tarafından 45 saat olarak yapılır. Bu dersler online, senkron isimleri ile anılır. Adana işyeri hemşireliği eğitim merkezi olarak hizmet veren Yeni Uzman Akademi’de online eğitimler gün içinde en fazla 6 saat olacak şekilde planlanır. Bu dersler kurumumuz Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi tarafından iki farklı grupta gerçekleştirilir. Bu gruplar 09:00 – 15:00 ve 15:00 – 21:00 saatleri arasında düzenlenir.

İşyeri Hemşireliği Sınavlarında Başarılı Olma

Adana işyeri hemşireliği kursu Yeni Uzman Akademi aracılığı ile işyeri hemşireliği eğitimlerini tamamlayan katılımcılarımızın sınava girmeleri gerekir. İşyeri hemşireliği sınavları ÖSYM tarafından düzenlenir. Sınav 50 çoktan seçmeli sorudan oluşur. Katılımcılarımızın başarılı sayılabilmeleri için 30 soruya doğru cevap vermeleri gerekir.

İşyeri Hemşireliği Sertifikasına Sahip Olma

İşyeri hemşireliği eğitimlerini tamamlayan ve işyeri hemşireliği sınavında başarılı olanların sertifikaları Çalışma Bakanlığı, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenir.  Sertifikalar direkt e-  devlet veri tabanına işlenir. İSG Katip programı üzerinden görüntülenir. İşyeri hemşireliği sertifikasına sahip olanlar, “işyeri hemşireliği” unvanıyla görev alabilirler.

Yeni Uzman Akademi ile Hep Önde Olun

İşyeri hemşireliği eğitimlerinde güçlü isim Yeni Uzman Akademi eğitim hayatında farklı isim olmaya devam ediyor.

İş sağlığı ve güvenliği alanında farklı şehirlerde eğitim faaliyetlerini sürdüren kurumumuz online olarak derslere devam ediyor.

Eğitim kurumumuz verdiği 90 saatlik işyeri hemşireliği eğitimlerine ilave olarak;

90 saat soru çözüm programı

Konu anlatımı kitabı

Deneme kitabı

Dijital ders notları

Hap bilgiler

Dijital denemeler ile katılımcılarını sınava hazırlamak için katkıda bulunuyor.

Yeni Uzman Akademi iş sağlığı ve güvenliği eğitimleri kurumumuzca mevzuatların son halleri baz alınarak yapılır. Aynı zamanda dijital materyaller ile de desteklenir. Siz de işyeri hemşireliği eğitimlerinizi online sistemde ve Yeni Uzman Akademi farkıyla almak istiyorsanız acele ediniz.